Cartherine Johannet – Tiếng Anh nền tảng
Để lại thông tin để được gọi
điện tư vấn khóa học hoặc liên
hệ ngay tới hotline: 098 288 15 88

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Email sent!
There has been an error, please check the information you entered and try again.
catherine

Cartherine Johannet

Đại học Columbia

  • Cử nhân văn học và Xã hội trường Đại học Columbia.
  • Học tập và làm việc tại trường Đại học Nova de Lisboa trong 2 năm
  • Giảng dạy tại tại học viện Anh ngữ IvyPrep trong 2 năm.